loading spinner

Koszty i sposoby dostawy (Delivery)

Subskrypcje i serwisy SUSE Linux sprzedawane są w wersji elektronicznej.
Klient otrzymuje na podany adres e-mail (drogą elektroniczną)
potwierdzenie zamówienia oraz link z firmy SUSE Software Solutions, do portalu obsługi licencji przypisanych do klienta.

Szkolenia sprzedawane są w wersji elektronicznej. Klient otrzymuje na podany adres e-mail (drogą elektroniczną) potwierdzenie zamówienia oraz numer referencyjny wybranego szkolenia i obowiązujący czas jego realizacji.

Wiadomość wysyłana jest na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
Koszt wysyłki 0 PLN


Prosimy o dokonanie płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zmówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym.

Zwroty (return policy)

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (licencje elektroniczne), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.